Ditjes En Datjes

Vaak onzinnige, hopelijk soms leuke, bijwijlen emotionele, sporadisch uit het leven gegrepen,
nu en dan geloofwaardige, meestal nutteloze, 
maar steeds met goede intenties geschreven nonsens en epistels

De seksuele disfunctie van de "Internet-Troll"


Onlangs had ik een zéér interessant gesprek met de schoonbroer van m'n buurman.
Tijdens een etentje bij deze laatste, kwam ons gesprek plots op het fenomeen van de sociale media, en wel in't bepaald "Facebook".
Omdat deze schoonbroer een gerenommeerd gerechtspsychiater is, waren zijn inzichten in deze materie verhelderend…..en achteraf bezien nochtans toch enigszins voor de hand liggend !?


Op een bepaald moment kwam het verschijnsel van het "Fake-profiel" aan bod, alsook de profielen van sujetten die het nodig vinden te pas en te onpas mensen (meestal zonder enige aanleiding) zwaar te schofferen.
Deze manifestaties worden blijkbaar gecatalogiseerd onder de noemer "Troll" (in dit geval dus "Facebook-troll").
Deze individu's doen dit sloopwerk met de regelmaat van de klok op allerlei fora, en dit met als ENIGE doel te provoceren !

Één en ander werd pas ECHT interessant, wanneer de gastvrouw zich in het gesprek mengde; zij is namelijk klinisch psycholoog ( hoe bedoelt u "It runs in the family" ? J ), en wanneer het gesprek een wending nam richting "ernstige karakterstoornis" bij dergelijke figuren, bleken hun beider inzicht in deze materie pas waarlijk verhelderend !?

Zo zijn er enkele regelmatig wederkerende patronen die in het verleden bij deze figuren waargenomen EN bewezen werden.
Het gaat bv meestal om mannen, veelal laaggeschoold (of zelfs ongeschoold), met een doorgaans laag (tot zelfs basaal laag) IQ, die vaak uit kansarme en/of sterk ontwrichte gezinnen ontspruiten.
Dikwijls blijkt het dat ze in hun jeugd zelf (veelvuldig) het slachtoffer bleken van één of andere vorm van (seksueel) misbruik.

Omdat zij hiervoor nooit efficiënt behandeld werden, NOCH met iemand deskundig konden praten, is deze vorm van verbaal geweld vaak hun enige uitlaatklep.
Menigmaal blijkt namelijk dat er bij hen een bepaalde vorm van seksueel onvermogen zich na een tijd begint te manifesteren, waardoor hun frustraties uiteraard nog exponentieel toenemen !?


Ze worden in de gespecialiseerde vakliteratuur zelfs vaak gecatalogiseerd als zijnde extreem narcistisch, sadistisch en zelfs in sommige gevallen psychopathisch. ( zie tevens bijlagen onderaan)

Zo komt het bijvoorbeeld ook zéér frequent voor, dat deze mensen met seksuele voorkeuren worstelen, waarvoor ze beschaamd zijn die aan hun naasten en /of partners te openbaren:
Denk hierbij niet enkel aan de meest voorkomende symptomen van homofoob gedrag wanneer hun voorkeur voor het eigen geslacht begint aan te wakkeren, maar ook aan de ontwikkeling van vreemde fetisjismen waar de buitenwereld vaak (soms niet geheel onterecht) nogal sceptisch tegenover staan !?


Omdat de waarheid echter nooit of te nimmer onrecht mag aangedaan worden, moet hier toch ook vermeld worden dat het item 'geloof' (lees "indoctrinatie") hierin eveneens een belangrijke rol speelt in sommige gevallen !


Immers, als het er met de paplepel ingegeven werd dat de herenliefde iets onaards is, en het vrouwelijke geslacht slechts dient (mis-) gebruikt te worden als één of ander onderdanig wezen, wordt het HELEMAAL dweilen met de kraan open in de strijd om deze mensen de kans te geven zichzelf te outen in hun tegenstrijdige seksuele gevoelens !?

Volgens deze eerder vernoemde artsen zou de ideale remedie er in bestaan, deze sukkelaars straal te negeren op de sociale media, waardoor je hun eigenlijke voedingsbodem wegneemt !?
Echter; dit is compleet utopisch, daar de emotionele gevoelens bij lezers danig worden opgewekt vanwege de grofheid van hun schunnige, en vaak zéér beledigende taalgebruik .


Ietwa realistischer zou het m.i. kunnen zijn hen telkens met dit schrijven te confronteren, waardoor ze in't beste geval zichzelf hiermee TERECHT identificeren, en zij aldus het gevoel krijgen hierdoor ditmaal zelf flink te kakken gezet te worden.


Maar aangezien zij doorgaans op laffe wijze gebruikmaken van een vals profiel, waardoor ze zich achter hun schermpje veilig en ongenaakbaar wanen, zou het niet onverstandig zijn nadien tevens hun profiel massaal te blokkeren: na verloop van tijd zullen zij merken dat hun schunnig taalgebrek in hun reply's niet meer beantwoord worden.....omdat simpelweg niemand ze nog kan lezen!?


Immers : Hoezeer deze schepsels ook nood hebben aan psychologische ondersteuning in hun miserabele leventjes; Het zijn zijzelf die hiervoor de nodige stappen zullen moeten ondernemen me dunkt ?


 


Tenslotte nog dit:


Aangezien dit verschijnsel tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering wordt, ben ik zinnens dit stuk telkens bovenaan een artikel te plaatsen, als dergelijke overgefrustreerde figuren de boel daar komen verzieken.
Het spreekt vanzelf dat ik het niet zal nalaten de bewuste agressor met naam en toenaam te vermelden EN nodig in één adem IEDEREEN met plezier uit, deze tekst mits een simpele "past and copy" in gelijkaardige situaties op navenante wijze te gebruiken.

Hierbij is het wel STEEDS belangrijk, dat u van de vermeende beledigingen een zgn. "Print Screen" maakt (die u desgevallend in één adem mee bij het betreffende artikel publiceert)
Bewuste "Troll" moest het maar eens in z'n simpele hoofd halen bij één of andere moderator/instantie steen en been te gaan klagen wegens intimidatie........nadat hij eerst zelf wel z'n beschimpingen in kwestie verwijderde; wanneer ze echter vooraf met hun eigen schrijven geconfronteerd worden, zullen ze hierbij wel twee keer nadenken uiteraard.


Bijlages :

https://www.psychologytoday.com/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2014/02/internet_troll_personality_study_machiavellianism_narcissism_psychopathy.html


http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/online-trolls-are-psychopaths-and-sadists-psychologists-claim-9134396.html


http://thedailybanter.com/2013/01/psychological-profile-of-an-internet-troll/