Ditjes En Datjes

Vaak onzinnige, hopelijk soms leuke, bijwijlen emotionele, sporadisch uit het leven gegrepen,
nu en dan geloofwaardige, meestal nutteloze, 
maar steeds met goede intenties geschreven nonsens en epistels

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

                                              ENOUGH !!!!

LAAT ME TOCH EERST EN VOORAL EVEN DUIDELIJK STELLEN: Ik verwerp zelf het moslim geloof voor HONDERD procent……maar langs den andere kant gaat dit EVEN GOED op voor het katholicisme, het Hindoeïsme, Hare Krishna, getuigen van Jehova, en alle ander belachelijke en van de pot gerukte geloofsovertuigingen (op het boeddhisme te na eventueel, maar da’s een levensbeschouwing) !
Stephen Hawking is mijne God, en da’s een rabiaat atheïst! Feit is gewoon dat da met héél deze kwestie in principe totaal niks van doen heeft ?Ik heb er namelijk genoeg van, ik heb er zelfs MÉÉR dan genoeg van !


En dan niet in het minst sinds men foto’s wereldkundig maakte, van de aangespoelde kinderlijkjes op de stranden van het paradijselijke (sic) eiland Kos.
Men zou kunnen verhopen dat deze verschrikkelijke beelden tot in de eeuwigheid in het collectieve geheugen gegrift blijven staan…….maar ook hierover maak ik me geen illusies: Overmorgen vervalt de mensheid weer in de dagdagelijkse beslommeringen, en zullen die schrijnende toestanden hooguit nog een onderwerp van wat toogpraat worden.Mogelijks zal het me ditmaal wel enkele zgn. ‘feesboekvriendschappen’ kosten, maar: Het zal me ferm aan de reet geroest wezen, ik MOET nu wel reageren om met mezelf in’t reine te geraken !!

Ik durf u nu reeds, met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, voorspellen wie dit schrijven helemaal leest of in tegendeel stante pede wegklikt:
De laagste I.Q’s waren reeds weg bij het lezen van de eerste regel, degenen met enkele punten meer krediet op deze beroemde schaal scrollen iets verder, maar geven de pijp aan Maarten wanneer ze bemerken dat het weer diezelfde zeveraar is die hier enkele paragrafen fulmineert over een item wat hem ONWAARSCHIJNLIJK dwars zit (waarschijnlijk bestaat ditzelfde quotiënt op dit ogenblik toch ook nog steeds slechts uit twee cijfers), en degenen die zich niet laten afschrikken door wat lettergrepen zonder bijpassende prentjes (lees:”de verstandigsten”), lezen gans het betoog !?Dit betekent geenszins dat ik de waarheid in pacht heb, maar het effent eventueel wel het pad naar een discussie op een BESCHAAFD niveau !?

Dan evenwel liefst wel een debat zonder ons als een stelletje imbecielen te laten leiden door verwerpelijke media, alwaar men verkondigingen publiceert van het niveau dat Elvis blijkbaar nog leeft en een frituur uitbaat op de flank van de Baraque Michel, negentig procent van de wereldleiders eigenlijk buitenaardse wezens zijn, en Sinterklaas niet zou bestaan, doch gewoon een verklede vriend des huizes zou zijn !? ( zoals bv.https://ejbron.wordpress.com/ , https://eunmask.wordpress.com,https://nieuwsvaneuropa.wordpress.com/…/15/ebola-is-niet-e…/, of andere dergelijk belachelijk debiele sites: Die eersten geven trouwens zelf ruiterlijk toe dat ze, mits verzonnen artikels, LOUTER EN ALLEEN de rassenhaat willen promoten )Er (over-)heerst de laatste tijd een zielige paranoia de dagdagelijkse berichtgeving op de sociale media !


Er is in het Midden Oosten namelijk sedert enkele jaren een bepaalde bevolkingsgroep dermate geradicaliseerd, dat zij besloten om de wereld in brand te zetten !
Vergis u vooral niet: Deze volksmennerij onder het mom van een religieuze vlag te starten, is niet minder dan geniaal te noemen !!!


Getuige het feit dat, ondanks de militaire interventies die vanuit het westen worden ingezet, men deze organisatie (s) niet in’t minst onder controle krijgt: Integendeel lijken deze terroristische genootschappen steeds meer terrein te winnen !?

Wat hierbij WEL de wenkbrauwen doet fronsen, is’t feit dat we diezelfde moordenaars toch ZOOOO GRAAG EEN HANDJE TOESTEKEN !!!??
Immers, net hierin schuilt het geniaalste uit hun tactiek : Het opjutten van heelder bevolkingsgroepen, zodat zijzelf langs de zijlijn gewoon minzaam glimlachend kunnen supporteren !
EN HET WERKT !! Geloof me vrij dat het werkt; Ga maar even de sociale media er op na, hoeveel haatmail en zinloze opjuttende berichten er nu dagdagelijks gepost wordt, dat hou je toch gewoonweg niet meer voor mogelijk !
(Bovendien is trouwens nog geen vijf procent van deze rancuneuze beweringen daadwerkelijk gebaseerd op feiten !)

Conclusie: We wensen één van de gruwelijkste verenigingen aller tijden terecht een enkel ticketje richting inferno toe……..maar ondertussen dansen we wel als een stelletje willoze marionetten in hun strak geregisseerde campagne mee………..?Ni echt goe bezig als je het mij vraagt ?Gevolg is dat “WIJ” (HUH ???) hier naar het schijnt ondertussen met een gigantisch probleem te kampen hebben:
Er komen namelijk te veel vluchtelingen onze kant uit…….er komen zelfs véél te veel vluchtelingen onze kant uit !!Ik heb (nochtans) het donkerbruine vermoeden dat één en ander waarschijnlijk ook bij deze mensen ook niet als hot topic op hun kalender aangekruist stond een jaar geleden: “ Augustus 2015: Levensnoodzakelijke items in sportzak proppen- ‘Check’, alle spaarcenten die door de jaren heen vergaard werden cash binnen handbereik voor malafide mensensmokkelaar – ‘DOUBLE CHECK’, (restanten van) het huis waar een leven lang voor geknokt werd achterlaten, en hopen dat we veiliger oorden bereiken voor we, net zoals de helft van de familie en de buren, als beesten afgeslacht worden door een stelletje ONWAARSCHIJNLIJK wrede terroristen enerzijds, of de presidentiële troepen anderzijds !?”……….…”TRIPLE CHECK”
Je kan je misschien die hun verbazing enigszins schetsen, wanneer die vroeg of laat (ALS ze de overtocht al overleven tenminste) al die haatberichten mogen vernemen, of zoals momenteel in Duitsland de situatie al escaleert, alwaar ze door een stelletje marginale randdebielen WEER met de nodige agressie geconfronteerd worden……….enkel en alleen omdat ze een beetje veiligheid zoeken !?Laten we vooral enkele drogredenen die door vernoemde ‘haters’ gebruikt worden, eens onder de loep nemen:
-De foto van een vrouw die, in volle euforie omdat ze levend het vasteland bereikte, een selfie neemt: “Gooi da mens gewoon terug de zee in, wat een lef zeg !?”(Doelend op het feit dat de brave ziel nog een gsm heeft)……Tja, dat ALLE overige wereldse bezittingen van da mens in de sportzak zit die ze bijheeft, is natuurlijk bijzaak ?
-Wanneer er foto’s gepubliceerd worden van migranten die hun abominabele levensomstandigheden aanklagen in een vluchtelingenkamp, lees ik op een bepaald moment bv een vrouw die lichtjes hysterisch krijst dat “Die gasten merkkledij dragen, die zijzelf voor haar kinderen niet eens kan betalen !”……heu…..Buiten het feit dat het hier om politiek vluchtelingen gaat ipv economische vluchtelingen, had ik toch ook m’n bedenkingen toen ik op mevrouw haar profiel zag dat ze met nen fully pimped-out, chromed-out BMW X5 rijdt, en zéér royaal voorzien is van de nodige juwelen en bijpassende manicure….tja
-Wanneer ik een tijd geleden een opmerking maak, dat politiek asiel in de (gelukkig ‘meeste’) landen van de westerse wereld een laatste redmiddel is, krijg ik respons à la “Ga dan ginder wonen, als ge het daar dan beter vindt hè !” (maar dan wel met de obligate spellingfouten uiteraard)……….Da’s dan wel den omgekeerde wereld m.i.: Als je niet gelukkig bent in een democratie waar dit mensenrecht in voege is, moet je een alternatief zoeken waar dit niet zo is…!? (Ev. Een soort uitwisselingsproject starten ……..”Pegida”? Good riddance !)
- En dan zijn er dus nog de onvermijdelijke filmpjes van asielzoekers die zich misdragen “nog voor ze zelfs maar hier zijn”: we spreken ondertussen Europees over een getal van enkele honderdduizenden; als daar enkele (worst case scenario) honderden achterlijke onruststokers bijzitten, hebben we het nog over een percentage van minder dan….0,1 % ?In deze trouwens nog enkele cijfers : Medio 2015 schatte men het aantal vluchtelingen die via de Middellandse zee naar Europa toe vluchten, op ongeveer honderdduizend (bron = De Standaard )
De gehele Europese bevolking bestaat anno 2015 uit 742,5 miljoen inwoners; Deze “vluchtelingenstroom” vertegenwoordigde dus amper ……0,013 % op het geheel !
Laten we stellen dat dit getal in totaliteit een vijfvoud wordt, dan zitten we nog (grof gerekend) met één vluchteling per 1500 autochtonen……..nauwelijks beangstigend me dunkt?

Dit alles gezegd zijnde: Ik ben uiteraard ook niet blind voor de mogelijke problemen die ons hierdoor te wachten staan, al durf ik die EEN PAK meer te nuanceren dan de meeste haters zich het momenteel inbeelden vermoed ik ?Ik wil ook het debat niet aangaan over het feit dat die mensen, indien geregulariseerd, zomaar onmiddellijk mits een soort blanco jokerkaart alle mogelijke sociale voorzieningen ter beschikking krijgen, terwijl er nog tienduizenden Belgische inwoners op de wachtlijst zouden staan……..maar zou dit niet eerder te wijten zijn aan een falend beleid de laatste honderd jaar, ipv het op het huidige vluchtelingenbeleid te af schuiven ?
“Ons eigen daklozen moeten dan maar in de kou blijven staan !?”……Vanzelfsprekend moet dit opgelost geraken, maar ook hier wordt iedereen hier blijkbaar nu pas wakker ……? Ook hier: Zie voorgaande !
(Bovendien stel ik me toch steeds weer de vraag, welke werken van barmhartigheid de bewuste vraagsteller de laatste jaren eventueel zelf verrichte ?)Trouwens: Waar bleef/blijft de algemene interventie van “De heilige kerk” in dit alles ???
Gezien de buitensporig positieve jaarbalans van dit instituut gedurende de laatste duizend jaar, hadden zij dit probleem al lang met één vingerknip kunnen oplossen. ……een in één klap de huidige nijpende situatie ook trouwens ?
Vier van de zeven eeuwenlang door henzelf verkondigde “Werken van…” (De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen) passen toch perfect in dit plaatje ?
Tip voor een nieuwe fb-pagina: “Ge zijt waarlijk een filantropische kerkinstelling als ge…….UW F*CKING JOB DOET !?”

Nu stel ik dit alles uiteraard wa kort door de bocht voor, en lijkt het me natuurlijk ook wel overduidelijk dat één en ander niet echt heel eerlijk verdeeld is, maar ook dat kan je moeilijk op’t conto van die mensen schrijven; Het Europa zoals we dit nu voorgeschoteld krijgen is immers één grote klucht !?
Blijkbaar zijn er landen die zich in alle mogelijke bochten wringen om de dans te ontspringen, EN daar straffeloos mee wegkomen: Men kan die landen blijkbaar geen quota opleggen, waardoor andere landen overspoeld lijken te worden !?“From now on we must act as one!”(anno 1993) ……heu….”UNTILL THE SHIT HITS THE FAN !” dan toch blijkbaar ?Op zich is dit sowieso hallucinant, aangezien de conventie van Genève niet VRAAGT om deze noodlijdenden te helpen, doch VERPLICHT de deelnemende landen vluchtelingen op te nemen (“ Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen” – 28 Juli 1951 )
En waar ik nochtans ook WEL mee akkoord ben, is dat je als (politiek !) vluchteling niet zomaar eisen kan stellen WAAR je de nodige opvang wenst te vinden; Als er ooit een rechtmatige verdeling zou komen (illusie ?), moet dat niet door de vragende partij beslist worden uiteraard.Last but not least; Ik was in eerste instantie héél blij te vernemen dat er toch gelukkig niemand het blijkbaar aandurfde enig marginaal ziekelijk commentaar te leveren op de allerlaatste verschrikkelijke ontwikkelingen !
De algemene, belachelijk ridicule, tendens die hier nu heerst; “O dat is zoooo erg, maar daar kunnen wij toch niks aan doen!?”, houdt natuurlijk ook voor gene meter steek !?Vergelijk het met een immense burcht, waar voor de poort talloze onschuldige mensen, bij bosjes als beesten afgeslacht worden !
En terwijl die u in paniek toeschreeuwen hen toch alstublieft binnen te laten omdat ze niet willen sterven, antwoordt u “Dat is erg, maar ik kan toch helemaal niks doen om u te helpen!?”………..terwijl u de poort met volle macht halsstarrig dicht houdt !?Tot slot toch nog een kleine bedenking:


NIEMAND zat hier op te wachten, maar het is nu eenmaal zo….!?
Ik vergelijk het met m’n gezondheid; Ik vroeg bijvoorbeeld ook niet om ziek te worden, maar werd het toch !?
Die mensen vroegen niet om het weerzinwekkende geweld, maar verzeilden er alsnog middenin !?
Zij wilden hun leven niet op’t spel zetten in die gammele bootjes, maar hadden helemaal geen andere keus !?
Sta me dus toe hier even in herhaling te vallen:
Zij zijn nu hier……..en een héél deel zal hier ook blijven, dus ; STOP WINING, F*CKING DEAL WITH IT !!