Ditjes En Datjes

Vaak onzinnige, hopelijk soms leuke, bijwijlen emotionele, sporadisch uit het leven gegrepen,
nu en dan geloofwaardige, meestal nutteloze, 
maar steeds met goede intenties geschreven nonsens en epistels

God bestaat niet

Voilà , het is er uit.

Trouwens, dit gezegd zijnde; Allah, Jehova, Krisna, Vishnoe, Shiva, en een paar honderd andere Goden bestaan evenmin. (Op Martin Scorsese en Eddy Merckx te na)

Tenminste, het is ons goed recht om hier van overtuigd te zijn, EN dit vrij en vrank te mogen zeggen, schrijven, roepen en van de daken te schreeuwen ZONDER hiervoor veroordeeld te worden.


Aanleiding voor dit boude protest, is een artikel dat onlangs in krant verscheen, waarin het Franstalige “MR” verklaarde het verheerlijken van terrorisme strafbaar te willen maken.

Nu zal dit de meesten onder ons waarschijnlijk als vanzelfsprekend lijken, toch bleek het nog verrassend hoeveel lezers hiertegen protesteerden met slogans zoals “vrije meningsuiting”, en zelfs af en toe deze lijn doortrokken naar het “Charlie Hebdo”-debacle, waar globaal geschreeuwd werd om ons recht op deze ultieme vrijheid te vrijwaren, dit voorstel daarmee uiteraard als hypocriet bestempelend.

Nochtans is het evident dat er totaal geen vergelijk is tussen het verkondigen dat je gelooft in één of ander ultiem Opperwezen dat hoog in de wolken leeft ( wie nochtans NOOIT iemand zag of hoorde, maar blijkbaar via eerder twijfelachtige manieren kan communiceren met enkele zorgvuldig geselecteerde uitverkorenen), en het wereldkundig maken dat je een ganse bevolkingsgroep gaat onthoofden omdat ze het niet volledig met je eens zijn ?

Het valt zelfs enigszins te vermoeden dat de grootste der wereldleiders, alsook de politieke leiders van ons landje, uiteraard niet in’t minst in dergelijke nonsens geloven, maar zij desondanks met de hand op de bijbel hun noodzakelijke eden zweren, omdat hun politieke ambities zonder deze hypocrisie anders een maat voor niets zou zijn.

Nog straffer; de eerst Amerikaanse politieke presidentskandidaat die ooit het lef zou hebben uit de kast te komen als overtuigd atheïst, zou z’n slaagkansen sito presto tot nihil herleid zien. (als de brave man daags nadien tenminste niet neergeschoten wordt)

En NOG straffer; ik verdacht de allerhoogste geestelijken (Zijne Heiligheid de Paus incluis) er zelfs van, om al héél lang te beseffen dat ze de mensen doelbewust sprookjes wijsmaken.

Er is immers geen méér voor de hand liggende manier om een ganse bevolkingsgroep te mobiliseren, dan te verkondigen dat je strijd in de naam van de Aller-machtigste !?

En ELKE religie is op’t schijten van de markt (excusez moi le mot) toch niet méér of niet minder dan een sekte ?

“Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring.”

( http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekte )

Het blijft dan uiteraard ook steeds nog ieders recht om te geloven in wat hij wil, EN dit te prediken…..zolang je andersdenkenden hierom niet vervloekt.

Ikzelf ben er bv ‘heilig’ (sic) van overtuigd dat ik niet kan sterven (nope; is echt géén grap zenne), maar da’s louter een wiskundige interpretatie van de feiten die we al WEL kennen EN bewezen zijn !

(Of zoals Stephen Hawking in één van z’n allermooiste citaten “There is a fundamental difference between religion, which is based on authority and science, which is based on observation and reason. Science will win, because it works.” )

Maar wees gerust; ik zal u niet bespuwen als u het niet met me eens bent, laat staan de kop af kappen