Ditjes En Datjes

Vaak onzinnige, hopelijk soms leuke, bijwijlen emotionele, sporadisch uit het leven gegrepen,
nu en dan geloofwaardige, meestal nutteloze, 
maar steeds met goede intenties geschreven nonsens en epistels

Het Onderzoek 

Er werd onlangs in de “Boston-university-oftotalnonsensicalinvestigations” een diepgaand onderzoek uitgevoerd ivm de optimalisatie van bepaalde antidepressiva, kalmeermiddelen, “uppers” en andere opiaten.
Dit onderzoek werd uitgeschreven door het al even gerenommeerde “Parliament of howwecanbestsquanderyourtaxmoney” (onlangs nog verbroederd met onze Belgische regering), om te achterhalen op welke manier zij hun burgers het doeltreffendst konden bijstaan in hun eeuwige zoektocht naar het opperste geluk.

Het blijkt immers ondertussen als een paal boven water te staan dat onze beschikbare chemische geluksbrengers, al geruime tijd totaal niet meer voldoen aan de hedendaagse stressnormen.
Wanneer men namelijk de diverse sociale media begon na te lezen, bleken de mensen blijkbaar nog allerminst gelukkig te zijn, dus “hier moet dringend ingegrepen worden”, aldus de rector van dit wereldvermaarde instituut !?
Omdat in het verleden al onomstotelijk bewezen werd dat drastische klimaatsveranderingen de stemming en het gemoed ongunstig kunnen beïnvloeden, werd aanvankelijk in die richting gezocht.

Gedurende enige tijd werd aldus gemakshalve aangenomen dat één en ander zou kunnen veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde, maar gezien de recht evenredig stijgende verwarmingsfactuur van deze universiteit, werd die piste achteraf als verwaarloosbaar beschouwd.

In deze onderzoeken werd nadien zeer nauw samengewerkt met de allergrootste autoriteiten op het gebied van de psychotische medicijnen; momenteel praktisch allemaal tewerkgesteld in de geneeskundige nijverheid.
Het is om deze farmaceutische industrie bij te staan in hun nooit aflatende, en totààl belangeloze, zoektocht naar meer doeltreffende medicijnen, dat de regering besloot om deze tot nog toe geheel zelfbedruipende, en volledig
altruïstische bedrijfstak een financieel handje toe te steken.

Omdat men na drie jaar van intens zoeken evenwel nog helemaal nergens stond, werd beslist om het eens vanuit een TOTAAL ander perspectief te gaan analyseren.
Er werd afgesproken om enkele bereidwillige burgers te vragen een dagboek bij te houden.
Op deze manier zou men bijvoorbeeld kunnen uitvissen, of het moment van inname van dergelijke medicatie een verschil zou kunnen maken ivm hun doeltreffendheid; m.a.w. uitpuzzelen op welk tijdstip het gelukshormoon “Serontinine” op z’n hoogste, dan wel laagste, peil staat ?

Echter, omdat wereldwijd de thema’s ‘racisme’ & ‘kansarme minderheidsgroepen’ weer héél hoog scoren in de media ( denken we bv. maar aan alle onterechte vooroordelen over I.S. of
Conchita Wurst ), zou men hiervoor 2 dagboeken laten opstellen:
Men contacteerde hiervoor enerzijds iemand uit de Europese Unie (een medeburger die behoorde tot de betere middenklasse),
anderzijds werd er een beroep gedaan op iemand uit de zgn “derdewereldlanden” (in de volksmond wel eens “bij d’arme negerkes” genoemd).
Beide deelnemers werd gevraagd gedurende één maand nauwlettend hun dagdagelijkse bezigheden chronologisch te noteren, waarna men achteraf een gemiddelde dag uit beider levens zou kunnen filteren.

Op deze manier hoopte men de werkzaamheid van de nieuwste psychoactieve medicatie nauwkeuriger naar de huidige behoeften te kunnen ontwikkelen.

Om de privacy van beide kandidaten te respecteren, zullen we hen voorlopig gewoon even “Jan Janssens” en “Kabili” noemen (er van uitgaande dat eerstgenoemde de Westerling is).


Jan Janssens – dag 1:

-06.30 u :
- De wekker loopt af.
- Maken da’k uit m’n bed ben, want heb ondertussen al zeven keer op de “snooze” knop gedrukt (geslagen); stond eigenlijk ingesteld op 06 u !?
- Wegens geen tijd meer voor koffie: Rilatine dan maar met slok Red Bull ingenomen
- Douchen maar uitstellen tot vanavond, en zorgen da’k de vuilbakken nog op tijd buiten zet.
- Vuilbakken zijn buiten, maar niet vooraleer ik 100 m met 3 vuilzakken achter de vuilkar gerend heb: die rotzakken zijn elke week vroeger !?
- Inhoud van 3e vuilzak, halverwege het traject, terug opgekuist !! ‘Memo to self’: vanavond
aangetekende brief voor gemeentebestuur opstellen ivm de bedenkelijke kwaliteit van hun inferieure afvalzakken.

07.00 u :
- De jongste naar school doen en (snel) een hartig woordje wisselen met de studiemeester van de voorbewaking; Als z’n punten niet onmiddellijk in stijgende lijn gaan, komt er van dit schooljaar niks meer terecht. ( Waarom zien die kinderen verd*mme toch niet in dat de ‘way to the top’ alleen kan bereikt worden met KEI-HARD werken !? )

07.10 u :
- Plannen voor betreffend gesprekje verplaatsen naar de volgende dag: reeds gevangen in 1e file van de dag…..dat belooft. De eerste Xanax van de dag is hiermee ook ineens een feit !? ( zou, mits een zéér goede fysieke voorbereiding, die 1,5 km misschien toch niet handiger per fiets zijn ?07.30 u :
- De kleine afgezet aan’t school, waarbij een aanvaring met de ‘klaarover’ jammer genoeg ontaarde in een heen- en weer scheldpartij van jewelste; Het zebrapad was helaas de enige plaats waar ik de wagen even kon neerzetten gezien de tijdsdruk !?
Tja, enige empathie had ik van die sukkel inderdaad niet verwacht; da komt er van als je een wijvenjobke wil doen, en dat dan nog op vrijwillige basis…….wa ne loser zeg !!

07.40 u :
- Omdat we in de 2e file weeral praktisch volledig stilstaan, nog snel op de smartphone even de nota’s voor de vergadering doornemen, en antwoorden repeteren op alle mogelijke strikvragen van de baas; Peter Peeters (tja) mocht verleden week halverwege de ochtendbespreking ineens z’n gsm en autosleutels afgeven !?
De sukkelaar heeft net een 2e hypotheek op z’n huis genomen, en z’n vrouw is 4 maanden zwanger !?
Tja, brute pech voor hem; het is nu ieders voor zich in deze maatschappij zullle !
(Voor alle zekerheid toch ff m'n voorraad Valium checken: begin al serieus den track te krijgen)

07.45 u :
- Boete van die kl**tz*k van ne polies ondertekend, en onderwijl al een uitvlucht trachtten te verzinnen voor moeder de vrouw vanavond; gsm’en mag dus blijkbaar ook niet als uw voertuig BIJKANST stilstaat !? (Da’k op zijn opmerking “ Ik doe ook maar m’n werk meneer”, grappig wou repliceren met “ Ge had dan maar wa langer naar school moeten gaan “, zal ook niet echt in mijn voordeel hebben gespeeld zeker ?)

08.15 u :
- Hoppaa ! 2e boete inmiddels ook al ondertekend; wanneer men om tijd uit te sparen nen binnenweg wil nemen, NOOIT OF TE NIMMER blindelings op die kl*te gps afgaan……of toch tenminste de verkeersborden iets beter in’t oog houden wanneer men een enkelrichtingstraat in de verkeerde kant oprijdt !? (Dees wordt al ne serieuze knauw uit m’n 13e maand Godverd*mme !!)

08.45 u :
- Uitgebreid slijmen bij den baas (remember Peeters) omda’k te laat ben, en ne zinnige uitleg proberen te bedenken wanneer ik m’n zoontje z’n boekentas te voorschijn tover……? (Nu maar hopen dat dien eikel van ne studiemeester mijn aktetas niet opent, want er liggen nog o.a. enkele Playboys, Penthousjes en bondage-magazines bij m’n offertes en contracten)

- Wegens dreigend 'klein klopke', maar een Efedrineke of twee ineens nemen: Als ik op een verkeerd moment geen antwoord klaar heb, zit ik zwaar in de shit.

09.30 u:

- Waarom steken ze die medicamenten toch altijd in dooskes van hetzelfde formaat en kleur !!????
Net dan maar vier Efedrines met ne flinke Cola genomen, om die Loramet te neutraliseren. Algoe dat de secretaresse me net op tijd wakker maakte: M'n snurken oversteeg blijkbaar haast het geluid van den chief z'n videopresentatie ?09.45 u :
- Na de rumoerige vergadering, ondertussen in de 3e file beland alwaar ik m’n vrouw bel om haar op de hoogte te brengen van de beangstigende boodschap die onzen baas meedeelde; het bedrijf zit in slechte papieren, en er zal personeel moeten afvloeien !
Als ik bij de slachtoffers ben, hang ik me op denk ik; heb ondertussen ook al een 2e hypotheek, en mijnen nieuwen Audi A8 moet ook nog vier jaar worden afbetaald !.....Tja; den buur had ne nieuwe A4 …zodus ! ( in tegenstelling tot Peeters is ‘die van ons’ gelukkig niet ‘in positie’………wat anders nogal merkwaardig zou zijn gezien we al drie maanden geen…...heu..….juist ja)

10.15u :
- 3e boete ondertekend, en ne halve Valium genomen; welk stukske hadde bij die 1e boete ni begrepen Janssens !!!?????
Voor de prijs van deze drie bekeuringen had ik mezelf ondertussen al minstens een stuk of vijftien handsfree kits kunnen aanschaffen vermoed ik !?

11.00 u :

- ARE YOU SHITTING ME !!??? Ne platten band rijden in een file…….HOE GROOT IS IN GODSNAAM TOCH DE KANS DAAROP VERDOMME !!!????

12.00 u :
- Ondertussen toch al bij één firma een offerte kunnen afgeven.
Nochtans zéér twijfelachtig of ik deze klant binnenhaal; die hun gezichten stonden echter niet op “Yes, we gaan met u zaken doen !”, eerder op “ik kijk stomverbaasd naar een koe op ne roze bromfiets !”

12.15 u :
- Deze potentiële klant teruggebeld om me uitgebreid te verontschuldigen: lippenstift van de secretaresse
ondertussen uit m’n hals verwijderd, bandenzwart van kaak en voorhoofd gewassen en die “Japkes” weggegooid ! ( Ik hoop dat da zwart nog van m’n tanden gaat: waren blijkbaar wel al enkele jaren over hun vervaldatum heen ?)
Hun “we nemen later nog wel eens terug contact met u op” klonk nochtans niet echt hoopvol.

13.30 u :
- In zeven haasten terug naar de school; die snotaap is blijkbaar met “…onmiddellijke ingang geschorst…” omdat hij op de speelplaats met eerder vermelde sexboekskes stond te paraderen. ( Ondertussen terug een aannemelijke verklaring voor mijne wederhelft fantaseren; misschien toch maar over die boetes beginnen, om hierdoor dit laatste voorval in de schaduw te zetten)

Zou een kleine dosis Lexotan nog te verantwoorden zijn op dit uur: Van Prozac krijg ik het immers geheid weer aan m'n maag......hoewel ik daar natuurlijk ook nog wel iets voor in't handschoenbakje heb liggen uiteraard ?

14.30 u :
- Wederom richting bedrijf: echtgenote was merkwaardig genoeg HELEMAAL niet boos bij onze onverwachte thuiskomst !?
Noch m’n overtredingen, noch dien kleinsten z’n onwelvoeglijke fratsen konden haar uit haar humeur brengen !??
Misschien is ze zo goed gezind omdat onzen buur den boiler is komen nazien ? ( Vind het nochtans “not done” dat hij dan blijkbaar ineens den douche “moest testen” wanneer ik hem aldaar aantrof)
Trouwens; hoe dikwijls moet zo’n onding nagezien worden zeg; da's nog geen half jaar geleden gebeurd !?

19.00 u :
- Na een dag die constant van kwaad naar erger evolueerde, en na wederom tweeënhalf uur in het stapvoets verkeer gezeten te hebben ben ik dan uiteindelijk toch aan tafel beland.
Dat die “Cholesterolarme” voeding ondertussen al koud is wanneer ik ze probeer te verorberen, verbetert m’n humeur niet echt in positieve zin; zelfs anderhalve Temesta kon hierin geen beterschap brengen blijkbaar.

23.00 u :
- Omdat het toch al héél den avond “beeld zonder geluid” was vanwege m’n lieftallige wederhelft, en na verschillende journaals met nen hoop miserie ivm genociden, oorlogen, milieurampen, en diverse nieuwe maatregelen ten gevolge van de financiële crisis bekeken te hebben, dan maar in m’n bed gekropen; het feit dat m’n favoriete voetbalploeg met 0-6 verloren is, EN ik daarmee ineens ook meer dan 100 euro schuldig ben aan de collega’s waar ik mee had gewed, sluit hiermee deze gemiddelde dag in equivalente stijl af.

01.00 u :
- Na 2 uur draaien en keren, toch maar een slaappil nemen; we willen morgen per slot van rekening toch fris en monter onze zoveelste doelloze dag aanvangen he?......snikKabili – dag 1 :


- Zon komt op achter den berg : - Potje ochtendsex met de vrouw

- Zon staat halfhoog : - Subiet vis vangen voor het avondeten: eerst nog dutje doen onder de Mangoboom (Onder palmboom te gevaarlijk; tros kokosnoten dreigt te vallen)

- Zon staat hoog: - Zowel kokosnoten als enkele mango’s zijn dan toch gevallen: Vissen dan maar uitstellen tot morgen, en in de plaats wa vrijen met de vrouw.

- Zon is dalende: - Moeder de vrouw maakt
potjiekos met mango, ik brouw ondertussen kokosbier; feestje bij ’t vuur vanavond.

- Zon zakt in de zee: - Zingen, dansen en drinken met vrienden en buren bij het strandvuur; subiet nog potje vrijen en dan dodokes doen.

Note to self: Morgenvroeg/-middag eerst een paar viskes vangen voor't feestje bij den buurman......."Thank God It's Friday"Naar verluidt is de rector daags nadien met de noorderzon verdwenen ?