Ditjes En Datjes

Vaak onzinnige, hopelijk soms leuke, bijwijlen emotionele, sporadisch uit het leven gegrepen,
nu en dan geloofwaardige, meestal nutteloze, 
maar steeds met goede intenties geschreven nonsens en epistels

LAATSTE UPDATE;

Na een kleine telefoonmarathon, en dito mailverkeer, hebben we voor Jamie’s vervoersprobleem misschien al een voorlopige oplossing via een interim-bureau …. JEEEJ !!

Dat deze oplossing nochtans verre van ideaal is mag duidelijk wezen; wanneer we zelf de helft van de heen- of terugritten voor onze rekening nemen (wat vanwege mijn shiftregime mogelijk is), spreken we nog over een maandelijkse onkost van een vier- à vijfhonderd Euro, en het interim-bureau in kwestie moet dit systeem met zgn “taxi-cheques” nog nader onderzoeken. (bovendien blijven, met deze noodoplossing, de andere ouders in onze situatie nog steeds hopeloos in de kou achter ?)


Daarom wil ik onze oproep nog een laatste keer delen EN BENADRUKKEN; onze primaire zoektocht is NAAR OUDERS DIE VANUIT ANTWERPEN HUN KINDEREN LATEN SCHOOLGAAN IN DEZE ZELFDE REGIO (St. Job), en hiervoor een systeem van gedeeld vervoer willen uitdokteren (wanneer zij ook dit noodzakelijke busvervoer ontberen) !!Gezien de “schoolvervangende dagbesteding” in deze formidabele school OP MAAT gesneden is voor Jamie, en kinderen in zijn situatie, deel ik de oproep aan de minister ook nog eens; Vanwege de term “schoolvervangend”, verliezen alle kinderen in Jamie’s situatie blijkbaar plots een deel van hun rechten !?


Daar deze situatie even bizar als schrijnend is, en de school (scholen) in kwestie hierin ook machteloos met hun rug tegen de muur staan, moet hier op regeringsniveau toch op ingegrepen kunnen worden me dunkt !!!??


Ditmaal deel ik deze oproep via m’n website; hiermee hebben we nog een veel groter bereik via de overige sociale media !? (EN zet ik er ditmaal een foto bij van ons ‘slachtoffertje’ in kwestie……qua ietwa op’t gemoed inspelen bij de mensen, is dat altijd ne voltreffer uiteraard !?
DUSSSSSS: nog een ALLERLAATSTE keer (….yeah right ) MASSAAL delen ;
Als dit niet lukt is’t tijd voor “PLAN C”…….wat….heu….eigenlijk nog maar in een ontwerpfase (lees; 'clueless') is......?


Wederom mijn oprechte verontschuldigingen voor de veroorzaakte last (en m'n eindeloos gezeur), maar als het om onze kinderen gaat kan opgeven uiteraard NOOIT een optie zijn !!!???


De Vylder Frank
Kroonstraat 65
2140 Borgerhout


De Heer Jo Vandeurzen
Minister van welzijn, gezondheid en gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel

Borgerhout, 25 maart 2015

Betreft: Vervoersproblematiek school


Geachte mijnheer de minister,

Graag zou ik u interpelleren ivm een nogal bizarre zaak waar wij in verzeild raakte.
Na héél lang zoeken hebben wij eindelijk geschikte opvang gevonden voor ons zoontje Jamie, die zwaar autistisch is, en worstelt met een ernstige mentale handicap.
Tot op heden kon hij school volgen te ’s-Gravenwezel, in een schooltje voor bijzonder onderwijs; “M.P.I. Zonnebos”.
Vanuit zijn testen bij het C.O.S. en de verschillende evaluaties bij de psychiater, alsook op aanraden van laatstgenoemde school zelf, werd er echter geadviseerd hem van richting te laten veranderen naar een “semi-internaat”, en meer specifiek naar “schoolvervangende dagbesteding”; zelfs de aangepaste opleiding in Zonnebos is voor ons kind dus blijkbaar nog te hoog gegrepen.
Nu zijn deze instellingen in Vlaanderen BIJZONDER dun gezaaid, dus wij kwamen her en der op ellenlange wachtlijsten terecht ! ( waarvan de meest positieve op de 78e plaats was, medio februari 2015)U kan waarschijnlijk onze immense vreugde wel halvelings schetsen, toen wij onlangs vernamen dat er in “Clara Fey” nog plaats was voor Jamie, en hij zelfs binnen vrij korte termijn aldaar kon ingeschreven worden !?
Omdat het hier wel degelijk over een aanbod in “Semi-internaat” gaat, en wij hem zolang dit medisch enigermate mogelijk is nog thuis willen opvoeden, tekenden wij uiteraard met enorm plezier in voor deze formule !


Echter; hier zat er een gigantische, doch enigszins merkwaardige, adder onder het gras.
Omdat het specifiek om de term “schoolvervangende dagbesteding” (wat voordien “niet-schoolse begeleiding” heette) gaat, heeft hij blijkbaar plots geen recht op busvervoer; deze richting mag, volgens de strikte letter van de wet, klaarblijkelijk geen “onderwijs” genoemd worden ?
Het absurde in héél deze situatie, is dat de overkoepelde organisatie, ‘Clara Fey’, voor de rest van deze school al jaren (net zoals bij “Zonnebos” trouwens die Jamie tot op heden dagdagelijks aan onze voordeur ophalen, en ’s avonds terug afzetten) een goed uitgewerkt schoolbus-schema op poten heeft……..…waar Jamie uiteindelijk niet mee van kan genieten ???


Ik dien hierbij nog te vermelden dat ikzelf werk in een volcontinu shiftsysteem, mijn vrouw zelf ook gehandicapt is, en niet met de wagen kan rijden.
Er is bijgevolg na onze jarenlange zoektocht, geen enkele manier dat wij onze zoon op zijn bestemming krijgen !?
Een bestemming die voor zijn verdere ontwikkeling echter van primordiaal belang is, en waarvoor helaas geen alternatieven voorhanden zijn; de strenge bezuinigingen nopen de regering blijkbaar deze instellingen nog verder te saneren dmv geïntegreerd onderwijs ?


Nu is het geenszins mijn bedoeling de twijfelachtigheid van deze maatregelen mits deze brief hier te gaan bediscussiëren (hoewel ik hiervoor ook met alle plezier een litanie van enkele pagina’s zou schrijven), maar het kan toch nooit zijn dat deze bezuinigingsmaatregelen onze gezondheidszorg dermate beknotten, dat onze (al dan niet gehandicapte kinderen) hierdoor uiteindelijk nog het zwaarste gelag gaan moeten betalen !?


De situatie wordt wellicht nog lichtelijk hallucinanter, wanneer wij van de directie mochten vernemen dat al verscheidene ouders voor ons OM EXACT dezelfde reden moesten afhaken !?
Later die dag besloot ik om diezelfde reden via Facebook een oproep te doen, teneinde deze ouders die voorheen in de kou bleven staan, te contacteren om gezamenlijk een actie op poten te zetten, met als enige doel onze kinderen op hun plaats te krijgen; Bv., Tezamen een firma contacteren om (mits gedeelde kost) ons eigen busvervoer te organiseren (naar analogie met het bestaande systeem), collectief zelf een busje aankopen om dan met een soort van beurtrol te rijden, eenzelfde soort beurtrol organiseren met ons eigen voertuig, enz.


Nochtans; méér dan duizend delingen van de bewuste oproep, een interview met “ATV”, en twee krantenartikels ( “Het Laatste Nieuws” & “Nieuwsblad”) later (zie ook bijlagen), mocht ik helaas nog steeds geen enkel teken van leven van de bewuste ouders ontdekken ?
Volgende stap; de school contacteren of er toch geen mogelijkheid bestond, ons met die mensen in contact te brengen ?
Hier was het dan weer de wet op de privacy die ons hierin nekte.
Ons voorstel om onze contactreferenties door te spelen aan hen, werd om dezelfde reden ook niet op groot enthousiasme onthaald. ( waar ik overigens vanzelfsprekend alle begrip voor heb )


Ondertussen vlooiden wij dan ook alle mogelijke alternatieven al uit; van “de mindermobiele centrale” ( Op inkomens-barrière gestuit), over één of andere vorm van transport mits “dienstencheques” ( geen van de dienstenbedrijven kon helaas regelmaat garanderen, en er werden merkwaardige prijsverschillen gehanteerd), tot tenslotte het allerlaatste redmiddel “per taxi” (wat ons mits een simpele rekenoefening allicht een fortuin zou kosten)Slotconclusie; wij staan met onze rug onverbiddelijk tegen de muur !!??
Nu zou ik me bij dergelijke situatie kunnen neerleggen, moest het in eerste instantie niet om het welzijn van onze kinderen gaan, en in tweede instantie over ZO’N ONZINNIG struikelpunt gaan.
De wet gebiedt ons, onze kinderen aan de wettelijke leerplicht te onderwerpen……maar als zij vanwege hun handicap, in diezelfde leerplicht tot op het laagste basale niveau dienen te zakken………verliezen zij klaarblijkelijk een deel van hun rechten !!!???
Er moet bijvoorbeeld toch een mogelijkheid bestaan, dat wij desnoods in de eventuele meerkost van de bestaande busregeling bijdragen, en op die manier aan ons broodnodige transport geraken.
Het lijkt me ondenkbaar dat wij door zo’n bizar hiaat in de wetgeving, in dergelijke mate gedupeerd zouden worden ??Wij mogen hopelijk toch aannemen dat dit nooit de bedoeling kan zijn ?


Graag uw advies in deze penibele kwestie,
Met de meeste hoogachting,Frank & Sonia
De Vylder-Prenen
Kroonstraat 65
2140 borgerhoutBijlagen:

https://www.facebook.com/frankdevylder/posts/10203699568784911

http://atv.be/nieuws/2015-03-21/wel-plek-geen-vervoer/#.VRJWvfmG83l

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-borgerhout/wanhopig-op-zoek-naar-schoolvervoer-voor-autistisch-zoontje-a2261096/


http://www.gva.be/cnt/dmf20150324_01595169/autistische-zoon-geraakt-niet-op-dagopvang-omdat-er-geen-bus-rijdt


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203720624351287&set=a.1166515998247.2025646.1088315712&type=1